آجر نما ده سوراخ قرمز سه طرف نما 5 سانتی آجر نما ده سوراخ قرمز سه طرف نما 5 سانتی

آجر نما ده سوراخ قرمز سه طرف نما 5 سانتی

مشاهده محصول
آجر لفتون قهوه ای 7 سانتی آجر لفتون قهوه ای 7 سانتی

آجر لفتون قهوه ای 7 سانتی

مشاهده محصول
آجر نما ده سوراخه آجر نما ده سوراخه

آجر نما ده سوراخه

مشاهده محصول
آجر لفتون سه طرف نما کد SP001 آجر لفتون سه طرف نما کد SP001

آجر لفتون سه طرف نما کد SP001

مشاهده محصول
آجر نما 10 سوراخه کد bis004 آجر نما 10 سوراخه کد bis004

آجر نما 10 سوراخه کد bis004

مشاهده محصول
آجر لفتون عراقی قرمز آجر لفتون عراقی قرمز

آجر لفتون عراقی قرمز

مشاهده محصول
آجر لفتون قهوه ای آجر لفتون قهوه ای

آجر لفتون قهوه ای

مشاهده محصول
آجر نما قرمز سه طرف نما سری ks آجر نما قرمز سه طرف نما سری ks

آجر نما قرمز سه طرف نما سری ks

مشاهده محصول
آجر لفتون قالب کوچک زرد سه طرف نما کد FH003 آجر لفتون قالب کوچک زرد سه طرف نما کد FH003

آجر لفتون قالب کوچک زرد سه طرف نما کد FH003

مشاهده محصول
آجر لفتون قالب کوچک زرد سه طرف نما کد FH002 آجر لفتون قالب کوچک زرد سه طرف نما کد FH002

آجر لفتون قالب کوچک زرد سه طرف نما کد FH002

مشاهده محصول
آجر 10 سوراخه سه طرف نما کد ZG001 آجر 10 سوراخه سه طرف نما کد ZG001

آجر 10 سوراخه سه طرف نما کد ZG001

مشاهده محصول
آجر لفتون سه طرف نما کد ZG002 آجر لفتون سه طرف نما کد ZG002

آجر لفتون سه طرف نما کد ZG002

مشاهده محصول
آجر نما زرد کد ZG003 آجر نما زرد کد ZG003

آجر نما زرد کد ZG003

مشاهده محصول
آجر نما زرد کد GH005 آجر نما زرد کد GH005

آجر نما زرد کد GH005

مشاهده محصول
آجر نما 10 سوراخ کد GH006 آجر نما 10 سوراخ کد GH006

آجر نما 10 سوراخ کد GH006

مشاهده محصول
آجر لفتون سه طرف نما سری GH آجر لفتون سه طرف نما سری GH

آجر لفتون سه طرف نما سری GH

مشاهده محصول
اجر لفتون سه طرف نما کد gh001 اجر لفتون سه طرف نما کد gh001

اجر لفتون سه طرف نما کد gh001

مشاهده محصول
چهار طرف نما گلبهی چهار طرف نما گلبهی

چهار طرف نما گلبهی

مشاهده محصول
آجر نما لفتون زرد درجه یک آجر نما لفتون زرد درجه یک

آجر نما لفتون زرد درجه یک

مشاهده محصول
آجر لفتون 5.5 سانتی آجر لفتون 5.5 سانتی

آجر لفتون 5.5 سانتی

مشاهده محصول
آجر نما زرد 5 سانتی درجه یک آجر نما زرد 5 سانتی درجه یک

آجر نما زرد 5 سانتی درجه یک

مشاهده محصول
آجر نما زرد درجه یک 4 سانتی آجر نما زرد درجه یک 4 سانتی

آجر نما زرد درجه یک 4 سانتی

مشاهده محصول
آجر نما نسوز 10 سوراخ آجر نما نسوز 10 سوراخ

آجر نما نسوز 10 سوراخ

مشاهده محصول
آجر نما 10 سوراخ سفید آجر نما 10 سوراخ سفید

آجر نما 10 سوراخ سفید

مشاهده محصول
آجر 10 سوراخ دو قلو آجر 10 سوراخ دو قلو

آجر 10 سوراخ دو قلو

مشاهده محصول
آجر نما 10 سوراخ زرد آجر نما 10 سوراخ زرد

آجر نما 10 سوراخ زرد

مشاهده محصول
آجر لفتون قرمز آجر لفتون قرمز

آجر لفتون قرمز

مشاهده محصول
 آجر لفتون قرمز سه طرف نما سری KS  آجر لفتون قرمز سه طرف نما سری KS

آجر لفتون قرمز سه طرف نما سری KS

مشاهده محصول
آجر 10 سوراخ لبه پخ - آجر لفتون لبه گرد آجر 10 سوراخ لبه پخ - آجر لفتون لبه گرد

آجر 10 سوراخ لبه پخ - آجر لفتون لبه گرد

مشاهده محصول
آجر نما زرد آجر نما زرد

آجر نما زرد

مشاهده محصول
آجر 10 سوراخ قرمز - آجر لفتون قرمز - Face Bricks آجر 10 سوراخ قرمز - آجر لفتون قرمز - Face Bricks

آجر 10 سوراخ قرمز - آجر لفتون قرمز - Face Bricks

مشاهده محصول
 «آجر نما زرد «صادراتی- سنگین- Face Bricks  «آجر نما زرد «صادراتی- سنگین- Face Bricks

«آجر نما زرد «صادراتی- سنگین- Face Bricks

مشاهده محصول
«آجر لفتون زرد - آجر نما «صادراتی - Face Bricks «آجر لفتون زرد - آجر نما «صادراتی - Face Bricks

«آجر لفتون زرد - آجر نما «صادراتی - Face Bricks

مشاهده محصول
آجر 10 سوراخ زرد - آجر نما «صادراتی» - Face Bricks آجر 10 سوراخ زرد - آجر نما «صادراتی» - Face Bricks

آجر 10 سوراخ زرد - آجر نما «صادراتی» - Face Bricks

مشاهده محصول
آجر نما زرد « صادراتی- سبک»- آجر لفتون زرد - Face Bricks آجر نما زرد « صادراتی- سبک»- آجر لفتون زرد - Face Bricks

آجر نما زرد « صادراتی- سبک»- آجر لفتون زرد - Face Bricks

مشاهده محصول
 آجر لفتون قالب کوچک زرد - Face Bricks  آجر لفتون قالب کوچک زرد - Face Bricks

آجر لفتون قالب کوچک زرد - Face Bricks

مشاهده محصول
 آجر سه گل اصفهان - Face Bricks  آجر سه گل اصفهان - Face Bricks

آجر سه گل اصفهان - Face Bricks

مشاهده محصول
 آجر نما 10 سوراخ قهوه ای ( آجر لفتون قهوه ای)  آجر نما 10 سوراخ قهوه ای ( آجر لفتون قهوه ای)

آجر نما 10 سوراخ قهوه ای ( آجر لفتون قهوه ای)

مشاهده محصول
آجر نما 10 سوراخ زرد ( آجر لفتون زرد)  کد GH002 آجر نما 10 سوراخ زرد ( آجر لفتون زرد)  کد GH002

آجر نما 10 سوراخ زرد ( آجر لفتون زرد) کد GH002

مشاهده محصول
آجر نما 10 سوراخ قرمز( آجر لفتون قرمز) سری AN1 آجر نما 10 سوراخ قرمز( آجر لفتون قرمز) سری AN1

آجر نما 10 سوراخ قرمز( آجر لفتون قرمز) سری AN1

مشاهده محصول
آجر نما ده سوراخ گلبهی آجر نما ده سوراخ گلبهی

آجر نما ده سوراخ گلبهی

مشاهده محصول
آجر سه طرف نما زرد 10 سوراخ آجر سه طرف نما زرد 10 سوراخ

آجر سه طرف نما زرد 10 سوراخ

مشاهده محصول
آجر سه طرف نما قرمز 10 سوراخ آجر سه طرف نما قرمز 10 سوراخ

آجر سه طرف نما قرمز 10 سوراخ

مشاهده محصول
آجر لفتون چهار طرف نما قرمز 10 سوراخ آجر لفتون چهار طرف نما قرمز 10 سوراخ

آجر لفتون چهار طرف نما قرمز 10 سوراخ

مشاهده محصول
 آجر چهار طرف نما زرد 10 سوراخ  آجر چهار طرف نما زرد 10 سوراخ

آجر چهار طرف نما زرد 10 سوراخ

مشاهده محصول
چهار طرف نما گلبهی چهار طرف نما گلبهی

چهار طرف نما گلبهی

مشاهده محصول
چهار طرف نما قهواه ای چهار طرف نما قهواه ای

چهار طرف نما قهواه ای

مشاهده محصول
چهار طرف نما نسوز چهار طرف نما نسوز

چهار طرف نما نسوز

مشاهده محصول

آجر نما 10 سوراخ (آجر لفتون) - Brick Ten Holes

 

آجر نما 10 سوراخ یا آجر لفتون به آجری گفته می شود که در سطح آن 10 سوراخ با قطرهای 1.5 تا 2.5 سانتی متری وجود داشته باشد. وجود سوراخ های موجود در سطح آجر باعث می شود میلگرد در آجر قفل شود. قفل شدن میلگرد یکی از نکات مهم و قابل توجه در افزایش مقاومت در برابر زلزله استآجر 10 سوراخ یکی از پرکاربردترین انواع آجر لفتون است . برای کاهش وزن آجر دارای سوراخ هایی است . این سوراخ ها وظیف عایق کاری با ایجاد فضای خلا را دارد . آجرهای ده سوراخ در دو رنگ زرد و قرمز تولید می شوند . کاربرد این محصول برای نمای ساختمان ، سوله سازی و چیدن دیوار سالن ها است . آجر ده سوراخ قرمز با عنوان آجر نسوز نیز شناخته شده است .

 

رنگ آجرنما 10 سوراخ (رنگ آجر نما لفتون)

 

 


آجر-لفتون

برای اطلاع از قیمت روز آجر نما 10 سوراخه با شماره تلفن 09131171131 تماس بگیرید.
قیمت آجر نما نسوز

 

 

قیمت آجر ده سوراخ

قیمت آجر 10 سوراخ به رنگ بندی ، بسته بندی و کارخانه تولید کنده بستگی دارد . البته درجه کیفیت آجر ده سوراخ نیز در تعیین قیمت آن نقش مهمی دارد .  . شما می‌توانید برای خرید یا اطلاع از قیمت آجر ده سوراخ با ما در ارتباط باشید . آجر لفتون ده سوراخ مزایای فراوانی دارد . مزیت اصلی و مهم آن ، برخورداری از استحکام و مقاومت بسیار بالاست . این آجرها در برابر یخ‌ زدگی و سرمای شدید مقاوم هستند . یعنی در زمان تغییرات دمایی ، ترک و شکستگی نمی شوند . تراکم آجرهای سوراخ‌ دار اصولی و صحیح است و به دلیل وجود آسیاب پودری ، ازساختار بندی یکنواختی برخوردار است .
آجر نما 10 سوراخ در دو نوع سه طرف نما و چهار طرف نما در رنگ های قرمز، زرد، گلبهی و قهوه ای و نسوز تولید می شودآجر نما ده سوراخ معمولا در ابعاد زیر موجود است.

·         4*10*21.5

·         5*10*21.5

·         5.5*10*21.5

·         7*11*23

نوع آجر وزن هر آجر بر حسب گرم ابعاد هر آجر بر حسب سانتی متر تعداد در هر بسته تعداد در هر پالت
آجر نما قرمز ده سوراخه 1210 4*10*21.5 12  
آجر نما قرمز ده سوراخ 1300 5*10*21.5 12  
اجر نما قرمز 1450 5.5*10*21.5 12 3100 عدد
آجر ترکیبی 10 سوراخ 1350 5.5*10*21.5 12 1200 تا 1400 عدد
آجر نما زرد ده سوراخه چهار طرف نما 1000 4*10*21.5 14 1400
آجر نما زرد 10 سوراخ چهار طرف نما 1210 5.5*10*21.5 12 1200
 


آجر نما 10 سوراخه سه طرف نما  ( اکسترودی) 

در این نوع آجر روش تولید به این صورت است که با اضافه کردن آب به خاک و تبدیل کردن به گل  وقتی داخل قالب میریزند و مراحل کوره و پخت را طی می کند استحکام بسیار بالاتری دارد

  • زرد
  • قرمزنوع آجر وزن به گرم ظرفیت کامیون 10 تن ظرفیت کامیون ده چرخ 15 تن  ظرفیت تریلی 22 تن
آجر قرمز ده سوراخ سه طرف نما 1400-1420 7500 11.000 17.000


آجر نما 10 سوراخه چهار طرف نما

در این روش روال تولید به گونه است که خاک را آسیاب کرده و پودر می کنند کمی خاک نم دار می شود نه اینکه کامل آب به آن اضافه شود و در مرحله پرس با فشار پرس فشرده می شود و بعد از پخت و تبدیل به آجر دوام و استحکام کمتری نسبت به آجر سه طرف نما دارد .

آجر نما زرد چهار طرف نما

که به صورت فله یا بسته بندی و یا پالت عرضه می گردد ولی به دلیل حساسیت این نوع آجر به دلیل چهار طرف نما بودن و احتمال لب پر شدن و ایحاد عیوب ظاهری در حین بارگیری و حمل و تخلیه هر یک از گوشه های نما ، بهتر است به صورت بسته بندی و یا پالت بسته بندی و توزیع گردد.نوع آجر وزن به گرم تعداد در بسته بندی تعداد در هر پالت بندی ظرفیت تریلی
آجر نما زرد چهار طرف نما 1350 گرم 12 عدد 1200 تا 1400  17400 عدد
 

آجر نما قرمز چهار طرف نما


نوع آجر وزن به گرم ظرفیت کامیون 10 تن ظرفیت کامیون ده چرخ 15 تن ظرفیت تریلی 22 تن
آجر نما قرمز 10 سوراخه چهار طرف نما 1450-1500 7000 تا 7200 قالب 10000 تا 10500قالب 16000 تا 16500


اگر آجر نما قرمز برای پخت در کوره های قدیمی قرار بگیرد رنگ آجرهای نزدیک به حرارت قرمزتر و آجرهایی که دورتر از حرارت هستند قرمزی کمتری دارند. ولی اگر در کوره های تونلی قرار بگیرد رنگ آجرها یکنواخت تر است 

  

آجر ده سوراخ یا آجر لفتون اصفهان

آجر لفتون یکی از انواع آجرهای ساختمانی محسوب می گردد . این آجر دارای انواع مختلفی از جمله آجر سفال ، آجر ده سوراخ و آجر سه گل است . به دلیل وجود سوراخ بر روی سطح آجر به آجر سوراخ دار معروف شده است . این خصوصیت به کاهش وزن یا حجم آجر کمک می کند . برای سبک سازی ساختمان آجر ده سوراخ گزینه مناسبی است .

%>