انواع چیدمان آجر

بسته به نوع خاک استفاده شده در مواد اولیه ی آجر، مدت زمان پخت آجر، کاربرد آجر و ... انواع آجر تولید و در بازار عرضه می شود. از جمله ی این آجر ها می توان به آجر نما نسوز قرمز انگلیسی، آجر نما 10 سوراخ، آجر نما لعابدار، آجر نما نسوز شاموتی و ... اشاره کرد.
جهت آشنایی با انواع آجر کلیک کنید.
شکل آجر تعیین کننده ی چیدمان آجر است. در این مقاله قصد داریم انواع  چیدمان آجر را به شما معرفی کنیم.
چند نکته که بهتر است در زمان برداشتن آجر رعایت شود:
  • برای اینکه آجر صدمه نبیند نباید آن را با دست خیس برداشت
  • با فشار دادن دست و محکم نگه داشتن آجر ممکن است به دست شما آسیب وارد شود.
  • مواظب باشید آجر از دست شما سرنخورد.
قطر دیوارهایی که به واسطه ی آجر چینی ساخته می شوند متفاوت می باشد.
  • دیوار جداکننده: به دیوارهایی که قطری به اندازه ی 10.5 سانتی متری دارندف دیوارهای جداکننده نام دارند و در مقابل فشار مقاومت لازم را ندارند.
  • دیوار نیمه باربر: قطر دیوار نیمه باربر 22 سانت می باشد
  • دیوارهای باربر: قطر دیوار باربر 30 سانتی متر می باشد

آجر چینی به روش هلندی:

ترکیب اتصال بلوکی و کله راسته را آجر چینی هلندی نامیده می شود.
برای استحکام بیشتر دیوارها، آجر ها باید با یکدیگر در ارتباط داشته باشند به این معنا که هر آجر با آجرهای بالا و پایین خود به یکدیگر قفل شده باشند. دیوارهایی که به صورت بند  روی بند بوده و پیوندی بین آجرهای آن نمی باشد بار تنها روی قسمتی از دیوار بوده .
این در حالی است که در اصول چیدن آجر باید وزن وارد شده از هر آجر به آجر هایی زیرین خود وارد شود و فشار بار در همه جای دیوار پخش شود.

آجر چینی راسته نما

در این روش آجر چینی، آجرها به صورت راسته نما روی یکدیگر سوار شده و پیوند محکمی بین آنها است. قطر این دیوار 11.5 سانتی متر است.

آجر چینی صلیبی

پیوندها در آجر چینی صلیبی مانند آجر چینی بلوکی می باشد با این تفاوت که در ردیف چهارم پس از آجر سه قد یک آجر نیمه قرار می گیرد.

آجرچینی بلوکی

در این دیوارها از پیوند بلوکی به صورت 100 درصد استفاده می شود. در این نوع دیوارها از آجرهای سه قد و کامل استفاده می شود.
 
 
%>