جدول مشخصات
ابعاد  ۷×۳۱
تعداد در هر کارتن ۲۱ عدد
وزن هر قالب اجر  ۱۱۰۰ تا ۱۱۵۰ گرم  

             
%>