کاشی جوک 

کاشی ها در مناطق مختلف ایران با نام های مختلفی شناخته می شود. مثلا کاشی جوک با نام های دیگری مانند
  • کاشی چفت
  • جوک دونبش
  • یا جوک جنقی
شناخته می شود.
کاشی جوک در اشکال و کاربردهای مختلف تولید می شود بیشترین کاربرد آجر جوک استفاده در نبش دیوارها است که به آن جوک دو نبش گفته می شود. علت نام گذاری جوک دونبش این است که دوطرف آن لعاب زده می شود.
کاشی جوک  یک نوع مدل کاشی لعابدار قلع و سرب در زوایا، سقف ها، سردر مساجد و دور کتیبه های کاشی کاربرد دارد.
سطح کاشی جوک با طرح جوی رنگ آمیزی می شود. طرح ها و رنگ های کاشی جوک مختلف است اما در شکل و اندازه ی قالب تفاوت زیادی با هم ندارند. یک مدل کاشی جوک، جوک پیچ است که نسبت به سایر کاشی های جوک نمای متفاوت تری دارد. کاشی جوک همان دوال می باشد.
قیمت کاشی جوک با توجه به اندازه ی قالب و رنگ آن متفاوت است.

تلفن تماس جهت سفارش کاشی جوک لعابدار قلع و سرب و اطلاع از قیمت کاشی جوک09131171131

قیمت-کاشی-جوک
%>