آجر نما نسوز شاموتی


 نوع محصول تلورانس ابعادی (cm)  مقاومت فشاری (kg/cm3  مقاومت خمشی ( kg/cm3) درصد جذب آب  درصد نمک محلول  قیمت
 آجر نما نسوز شاموتی 0.2  250 75 10-13  0.2  ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰
(بازه ی قیممت ها بستگی به کیفیت دارد.)

قیمت-آجر-نما-نسوز-شاموتی
آجر نما نسوز رندوم شاموتی
آجر-نما-نسوز-طرح-شاموتی

برای اطلاع از قیمت آجر نما نسوز طرح شاموتی با شماره تلفن 09131171131 تماس بگیرید.

آجر نما نسوز شاموتی گرانیتی
قیمت-آجر-نما-نسوز-شاموتی

آجر نما نسوز ال طرح شاموتی
آجر-نما-نسوز-طرح-شاموتی
آجر نما نسوز شاموتی کد ks210 آجر نما نسوز شاموتی کد ks210

آجر نما نسوز شاموتی کد ks210

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی گرانیتی کد ir004 آجر نما نسوز شاموتی گرانیتی کد ir004

آجر نما نسوز شاموتی گرانیتی کد ir004

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کد ir003 آجر نما نسوز شاموتی کد ir003

آجر نما نسوز شاموتی کد ir003

مشاهده محصول
آجر نما شیل پرتغالی کد AL001 آجر نما شیل پرتغالی کد AL001

آجر نما شیل پرتغالی کد AL001

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی قهوه ای آجر نما نسوز شاموتی قهوه ای

آجر نما نسوز شاموتی قهوه ای

مشاهده محصول
آجر نما ال نسوز شاموتی آجر نما ال نسوز شاموتی

آجر نما ال نسوز شاموتی

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی 1 آجر نما نسوز شاموتی 1

آجر نما نسوز شاموتی 1

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی رندوم 10*10 AL004 آجر نما نسوز شاموتی رندوم 10*10 AL004

آجر نما نسوز شاموتی رندوم 10*10 AL004

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی خاک مرند آجر نما نسوز شاموتی خاک مرند

آجر نما نسوز شاموتی خاک مرند

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی رندوم کد AL007 آجر نما نسوز شاموتی رندوم کد AL007

آجر نما نسوز شاموتی رندوم کد AL007

مشاهده محصول
آجر نما نسوز طرح شاموتی رندوم کد AL010 آجر نما نسوز طرح شاموتی رندوم کد AL010

آجر نما نسوز طرح شاموتی رندوم کد AL010

مشاهده محصول
آجر نما نسوز رندوم شاموتی کد AL008 آجر نما نسوز رندوم شاموتی کد AL008

آجر نما نسوز رندوم شاموتی کد AL008

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی SH11 آجر نما نسوز شاموتی SH11

آجر نما نسوز شاموتی SH11

مشاهده محصول
 آجر نما نسوز شاموتی SH11 و SH22  آجر نما نسوز شاموتی SH11 و SH22

آجر نما نسوز شاموتی SH11 و SH22

مشاهده محصول
آجر نما نسوز قهوه ای طرح چوب آجر نما نسوز قهوه ای طرح چوب

آجر نما نسوز قهوه ای طرح چوب

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کد SH22 آجر نما نسوز شاموتی کد SH22

آجر نما نسوز شاموتی کد SH22

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کرکره ای آجر نما نسوز شاموتی کرکره ای

آجر نما نسوز شاموتی کرکره ای

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی آجر نما نسوز شاموتی

آجر نما نسوز شاموتی

مشاهده محصول
کد-32-کمالی-نو کد-32-کمالی-نو

کد-32-کمالی-نو

مشاهده محصول
کد-22-کمالی-نو کد-22-کمالی-نو

کد-22-کمالی-نو

مشاهده محصول
کد-11-کمالی-نو کد-11-کمالی-نو

کد-11-کمالی-نو

مشاهده محصول
آجر-رندوم-کد-22-و-24 آجر-رندوم-کد-22-و-24

آجر-رندوم-کد-22-و-24

مشاهده محصول
آجر-رندوم-T123 آجر-رندوم-T123

آجر-رندوم-T123

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کد TG005 آجر نما نسوز شاموتی کد TG005

آجر نما نسوز شاموتی کد TG005

مشاهده محصول
آجر نمانسوز شاموتی کد TG002 آجر نمانسوز شاموتی کد TG002

آجر نمانسوز شاموتی کد TG002

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کد TG001 آجر نما نسوز شاموتی کد TG001

آجر نما نسوز شاموتی کد TG001

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی و انگلیسی رندوم کد TG011 آجر نما نسوز شاموتی و انگلیسی رندوم کد TG011

آجر نما نسوز شاموتی و انگلیسی رندوم کد TG011

مشاهده محصول
آجر نما نسوز طرح شاموتی TG007 آجر نما نسوز طرح شاموتی TG007

آجر نما نسوز طرح شاموتی TG007

مشاهده محصول
آجر نما نسوز کف فرش شاموتی آجر نما نسوز کف فرش شاموتی

آجر نما نسوز کف فرش شاموتی

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی روشن آجر نما نسوز شاموتی روشن

آجر نما نسوز شاموتی روشن

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی رندوم آجر نما نسوز شاموتی رندوم

آجر نما نسوز شاموتی رندوم

مشاهده محصول
آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره

آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کد TG006 آجر نما نسوز شاموتی کد TG006

آجر نما نسوز شاموتی کد TG006

مشاهده محصول
آجر نما نسوز شاموتی کد TG004 آجر نما نسوز شاموتی کد TG004

آجر نما نسوز شاموتی کد TG004

مشاهده محصول
 آجر نما نسوز شاموتی کد TG003  آجر نما نسوز شاموتی کد TG003

آجر نما نسوز شاموتی کد TG003

مشاهده محصول
%>